Jméno, příjmení, titul – pozice

Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin – psycholog

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Psychologie, Mgr. (2014 – 2017)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Psychologie, Bc. (2011 -2014)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vychovatelství se speciální pedagogikou, Mgr. (2001 – 2006)

Kurzy a výcviky

 • Psycholog ve zdravotnictví, FF UK (2020)
 • Psychoterapeutický výcvik SUR, SUR Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.ú. (2016 – nadále probíhá)
 • Rodinná diagnostika, Centrum pro rodinu Brno, 24 hodin (2015)
 • Telefonická krizová intervence, Remedium Praha, o.p.s., cca 100 hodin (2012 – 2013)
 • Psychologická první pomoc, Adra, 24 hodin (2011)
 • Základní krizová intervence, Remedium Praha, o.p.s., 24 hodin (2011)
 • Individuální plánování v psychosociální rehabilitaci, Fokus Praha (2008)
 • Výcvik v Preterapii, QUIP, z.ú., cca 100 hodin (2006 – 2007)
 • Metodika primární prevence patologických jevů, PF UJEP, cca 30 hodin (2001)

Odborné praxe a stáže

 • Odborná stáž – Švédsko, Sundsvall, problematika SPOD, 7 dní (2018)
 • Odborná praxe – Gaudia, o.p.s., dlouhodobá stáž v rámci reflektujícího týmu (cca 40 hodin), problematika psychoterapie psychosomatických poruch (2015)
 • Odborná praxe – PN Bohnice, oddělení léčby závislostí – ženy, 3 týdny (2014)
 • Odborná stáž – Gent, Belgie, problematika zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, 7 dní (2010)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, Ambulantní léčba (2020-dosud)
 • Dům tří přání, z.ú.; sociální pracovník, vychovatel v ZDVOP (2013 – 2020)
 • Centrum Locika, z.ú.; psycholog – lektor psychoedukační skupiny (2019)
 • Maltézská pomoc, o.p.s.; sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků (2011 – 2013)
 • Fokus Labe, z.ú.: sociální pracovník (2007 – 2011)
 • O.s. Nová Víska; sociální pracovník (2006 – 2007)