Titul, jméno, příjmení – pozice

  Mgr. Petra Rothbarthová – psychosociální pracovnice

  Vzdělání

  • Zdravotně sociální fakulta JCU, obor: Rehabilitační a psychosociální péče, Mgr. (2007-2009)
  • Zdravotně sociální fakulta JCU, obor: Prevence a rehabilitace sociální patologie, Bc. (2004-2007)

  Kurzy, semináře a výcviky

  • Komplexní vzdělání v psychoterapii (2019 – dosud)
  • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik, PVŠPS, 550 hodin (2015 – 2019)
  • Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence, NÚV (2013)
  • Základní kurz sociometrie, PhDr. Richard Braun, o.s. Audendo (2013)
  • Sociální sítě, dobrý sluha, zlý pán, Národní institut vzdělávání, MŠMT (2012)
  • Kurz rodinného poradenství, o.s. Prev-Centrum, 150 hodin (2011-2012)
  • Kurz krizové intervence, o.s. Remedium, 51 hodin (2011)
  • Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, 250 hodin (2009-2010)
  • Kurz arteterapie, realizovaný Jihočeskou univerzitou, 50 hodin (2008-2009)

  Odborné praxe a stáže

  • Programy primární prevence, o.s. Prevent (2010)
  • o.s. WHITE LIGHT I., Reliéf, poradenské a vzdělávací centrum, Teplice (2009)
  • o.s. WHITE LIGHT I., Kontaktní centrum, Teplice (2006 – 2009)
  • ZŠ Maršovská, přípravný ročník, školní družina, Teplice (2008)
  • Oddělení sociální prevence – kurátor pro děti a mládež, MÚ Tábor (2008)
  • Oddělení sociálně právní ochrany dětí, MÚ Tábor (2007)
  • Psychiatrické oddělení – denní stacionář, České Budějovice (2006)
  • Oddělení sociální prevence – protidrogový koordinátor, MÚ Tábor (2006)

  Lektorská a publikační činnost

  • Specializační studium pro školní metodiky prevence (od 2012)
  • Vzdělávací kurzy, semináře a školení pro pedagogy (od 2010)
  • Přednášky, semináře pro rodiče dětí, pěstouny (od 2010)
  • Vzdělávací kurzy a semináře pro lektory primární prevence (od 2010)
  • Aktivní účast na konferencích (od 2010)
  • Interaktivní programy a semináře pro žáky a studenty (od 2009)

  Zaměstnání

  • Prev – Centrum,z.ú., Programy primární prevence (2009 – dosud)