Zdravotní služby jsou v případě pojištěnců VZP plně hrazeny ze zdravotního pojištění, pro pojištěnce jiných pojišťoven jsou hrazeny z grantů na základě dotačních řízení státní správy a místní samosprávy. Sociální služby jsou všem klientům poskytovány zdarma.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pracoviště má uzavřenou smlouvu na odbornost 901 a 919 s VZP na odbornost 919 s OZP a RBP.

 

Kapacita služby:

  • Ambulantní léčba – Program I – 70 konzultací týdně
  • Ambulantní léčba – Program II – 12 klientů, 12 konzultací týdně – individuální terapie, 1 skupinová terapie týdně
  • Následná péče – 15 konzultací týdně – individuální terapie a 1 skupinová terapie týdně pro 12 klientů
  • Rodinná terapie – 5 rodin týdně
VZP
OZP
  RBG