Zdravotní služby jsou v případě pojištěnců VZP plně hrazeny ze zdravotního pojištění, pro pojištěnce jiných pojišťoven jsou hrazeny z grantů na základě dotačních řízení státní správy a místní samosprávy. Sociální služby jsou všem klientům poskytovány zdarma.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pracoviště má uzavřenou smlouvu s VZP na odbornost 901 a 919.

 VZP

Kapacita služby:
ambulantní léčba – 40 konzultací týdně
následná péče – 20 konzultací týdně
psychosociální složka substituční léčby – 30 klientů                                                                                                      rodinná terapie – 4 rodiny týdně