Více než 20 let poskytujeme služby v těchto programech

  • Programy primární prevence
  • Ambulantní léčba
  • Nízkoprahové služby

Programové prohlášení    

Chceme svou prací předcházet rizikovému chování dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kvality života lidí ohrožených drogovou nebo jinou závislostí, přispívat k jejich úzdravě.

Prev-Centrum,z.ú. je profesionální organizace poskytující certifikované a registrované adiktologické, zdravotní a sociální služby, které jsou vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti a charakter systému, který provozuje programy primární prevence rizikového chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové služby pro děti a mládež v hlavním městě Praze.

Poslání

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Video k výročí 20 let prevence v komunitě

Letáky ke stažení

Ambulance: letak-ambulance.pdf

Primární prevence: letak-primarni-prevence.pdf

Nízkoprahové služby: letak-nizkoprah.pdf