Existují určité signály, které mohou ukazovat na možnost, že Vaše dítě užívá návykové látky. Tyto signály mohou však také souviset s přirozenými změnami v období dospívání a nemusí vždy vypovídat o užívání drog.

 • Nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost nebo naopak nespavost (záleží na typu drogy).
 • Neodůvodněné střídání nálad, neobvyklá podrážděnost nebo agresivita.
 • Ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí.
 • Ztráta koníčků, zájmů.
 • Zhoršený prospěch ve škole.
 • Změna přátel a hodnot.
 • Změny v oblékání a úbytek péče o zevnějšek.
 • Časté lži a tajnůstkářství.
 • Nevysvětlitelné ztráty peněz či věcí.
 • Kožní defekty – nápadně a dlouhodobě zhoršená pleť.
 • Nález stříkaček, jehel a drog apod. Časté vysvětlení dítěte, že tyto věci patří kamarádovi, je velmi nepravděpodobné.

 

Tyto signály se nemusí projevovat všechny najednou. Zpočátku užívání drog mohou být skoro nepostřehnutelné. Každopádně postupem času, pokud užívání drog pokračuje, dojde k výrazným projevům tohoto chování. Nejasné případy se vždy vyplatí konzultovat s odborníkem.

Co můžete dělat, když máte podezření nebo zjistíte, že Vaše dítě bere drogy?

Nestyďte se za to, že Vaše dítě bere drogy. Každému se to může stát, i když ne každý si to dovede přiznat. Jedná se o realitu a je potřeba se k ní postavit a jednat. Tím, že si tuto realitu nepřipustíte, škodíte dítěti i sobě. Také záleží na tom, o jaké drogy se jedná, ale ani to nemění nic na tom, že se něco děje – jde o problém spojený s drogami, který ohrožuje Vaše dítě i celou rodinu.

Nepanikařte

Je dobré si celou situaci „v klidu“ promyslet. Promluvte si s partnerem nebo s někým blízkým. Drogový problém nevznikl ze dne na den. Je pravděpodobné, že dítě bere drogy delší dobu. Může se jednat o experimentování s drogami, ale může také jít i o pokročilejší stádium.

Informujte se

Vyhledejte dostupné informace – v odborné literatuře nebo přímo v odborných zařízeních (telefonicky, e-mailem, osobně).

Buďte důslední

Je potřeba si dopředu promyslet, zda pravidla, podmínky či postup, ke kterým jste se rozhodli, jste schopni i dodržet. Je nutné, aby oba rodiče byli v přístupu k dítěti jednotní a na řešení situace se podíleli společně.

Vyhledejte odbornou pomoc

V situaci, kdy si sami nevíte rady, se obraťte na odborné zařízení. Do takového zařízení můžete přijít společně se svým dítětem, nebo pokud Vaše dítě odmítne i sami. Pokud Vaše dítě bude chtít vlastní problémy řešit bez Vás, neznamená to, že byste neměli vyhledat odbornou pomoc Vy sami nebo že byste neměli vyhledat pomoc společně.

Nenechte se…

Nenechte se „ukolébat“ prohlášením Vašeho dítěte, že má situaci pod kontrolou. Nepouštějte se do obecných diskusí o drogové problematice, ale hovořte o problému, který se přímo týká Vás.

Nezapomeňte na ostatní členy rodiny.

Neočekávejte jednoduché, zázračné a rychlé řešení.

V případě dalších otázek se na nás můžete kdykoliv obrátit.