Interiér a exteriér zařízení

Landronkafest

Kurz pro lektory primární prevence rizikového chování

Specializační studium pro školení metodiky prevence
Fotografie ze Vzdělávacího kurzu primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Selektivní primární prevence 
Fotografie z realizace programů