Interiér a exteriér zařízení

Pracovníci

Konference „20 let prevence v komunitě“

Landronkafest

Kurz pro lektory primární prevence rizikového chování

Specializační studium pro školní metodiky prevence
Fotografie ze Vzdělávacího kurzu pro školní metodiky a realizátory primární prevence rizikového chování.