Prev-Centrum, z. ú., Ambulantní léčba, registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.

   PONDĚLÍ 8:00 – 18:00
   ÚTERÝ 8:00 – 18:00
   STŘEDA 8:00 – 18:00
   ČTVRTEK 8:00 – 17:00
   PÁTEK 8:00 – 15:00

 

Adiktologie, klinická psychologie, psychiatrie
nestátní zdravotnické zařízení

PONDĚLÍ 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
ÚTERÝ 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
STŘEDA 13:00 – 18:00
ČTVRTEK 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
PÁTEK 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

 

Prev-Centrum, z. ú., Programy primární prevence

   PONDĚLÍ 8:00 – 16:30
   ÚTERÝ 8:00 – 18:00
   STŘEDA 8:00 – 16:30
   ČTVRTEK 8:00 – 16:30
   PÁTEK 8:00 – 16:00

 

Prev-Centrum, z. ú., Nízkoprahové služby

   PONDĚLÍ 9:00 – 18:00
   ÚTERÝ 9:00 – 18:00
   STŘEDA 9:00 – 18:00
   ČTVRTEK 9:00 – 17:00
   PÁTEK 9:00 – 16:00

 

Prev-Centrum, z. ú., Nízkoprahové služby – Klub Suterén

   PONDĚLÍ 14:00 – 18:00
   ÚTERÝ Není v provozu
   STŘEDA 14:00 – 18:00
   ČTVRTEK Není v provozu
   PÁTEK 13:00 – 16:00

Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

   PONDĚLÍ 9:00 – 18:00
   ÚTERÝ 9:00 – 18:00
   STŘEDA 9:00 – 18:00
   ČTVRTEK 9:00 – 17:00
   PÁTEK Není v provozu

V individuálních případech je možné se objednat i mimo provozní dobu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba.