Co je nízkoprahový?

Nízkoprahový znamená co nejnižší „práh“, který nebude mladým lidem bránit při vstupu do klubu. Tím „prahem“, který klientům přizpůsobujeme, je co největší dostupnost, a to:

  1. finanční: klub je poskytovaný zdarma
  2. časová: máme otevřeno v odpoledních hodinách každý pracovní den
  3. věková: jsme tu pro mladé lidi ve věku 10-20 let
  4. místní: jsme blízko autobusu, tramvaji i metru

V neposlední řadě jsme dostupní také široké cílové skupině: jsme tu pro děti a mladé lidi, kteří potřebují využít podporu v období dospívání a chtějí smysluplně trávit svůj volný čas.

O klubu

Podpora, kterou klientům v klubu poskytujeme, znamená nebýt sám na to, co je těžké řešit, ať už osobně, doma, v partnerských vztazích, ve škole či v práci. Nabízíme klientům poradenství a pomoc s přípravou do školy, hledáním brigády, práce či s nalezením potřebného kontaktu. Pořádáme také různé akce, workshopy, výjezdy a jiné zážitkové programy. Klienti si mohou vybrat i z naší nabídky volnočasových aktivit (např. „gramce“ stolní fotbal, ping-pong, a mnoho dalších sportovních a deskových her).

Kdy je klub otevřený:

Otevírací dobu klubu naleznete zde – stránka provozní doba.