Psychosociální program SUTERÉN nabízí dětem a dospívajícím bezpečný prostor pro hledání řešení nepříznivých sociálních situací, se kterými se potýkají. Individuální podpora a skupinová práce ve vrstevnické skupině napomáhá prevenci rizikového chování této cílové skupiny. V České republice jsou služby obdobného charakteru zpravidla nazývány jako Klub. V souladu s právními normami PSP SUTERÉN poskytuje i prostor pro smysluplné trávení voleného času dětí a mládeže, nicméně hlavním účelem je poskytování odborných psychosociálních služeb zacílených na řešení problémů dětí a mládeže/předcházení vzniku problémů.

Pro koho je program určen:

 • děti a dospívající od 10 do 18 let
 • spolupracujeme s OSPOD a dalšími odbornými službami pro děti a mládež
 • spolupracujeme s rodiči

Co nabízíme:

 • základní sociální poradenství
 • edukaci a informační servis
 • práci se skupinou – nespecifickou prevenci v komunitě, prevenci kriminality
 • sociálně terapeutické aktivity
 • rodinné poradenství

Služba je poskytována bezplatně.

S čím můžeme pomoci:

 • experimentování s legálními a nelegálními návykovými látkami
 • nadměrné trávení času před obrazovkami (mobilní telefon, PC)
 • pocity smutku, úzkostné ladění
 • osamělost, nuda, rizikové trávení volného času

Kdo se na nás může obrátit:

 • dítě samotné
 • sociální pracovník / kurátor pro děti a mládež OSPOD
 • rodič/zákonný zástupce dítěte
 • další odborná zařízení

Jak se objednat:

 • dítě/dospívající může přijít sám
 • telefonicky na čísle: 777 161 133 nebo 242 498 334
 • mail: nzdm@prevcentrum.cz

Kde nás najdete: v přízemí budovy Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, 169 00, Praha 6

Kdy může dítě/dospívající přijít sám bez předchozího objednání?

PO: 14:00 – 18:00

ST: 14:00 – 18:00

PÁ: 13:00 – 16:00