O klubu

Nízkoprahový klub je bezpečný prostor, kde mohou děti a dospívající od 10 do 18 let aktivně trávit svůj volný čas za přítomnosti odborných pracovníků (adiktolog, sociální pracovník, psycholog). Klub nabízí také místo, kam se děti a dospívající mohou přijít svěřit a kde se jim dostane podpory a pomoci při řešení obtížných životních situací, jako jsou pocity osamělosti, neporozumění s okolím, rozpad rodiny, konfliktní rodinné a vrstevnické vztahy, potíže ve škole, experimentování s návykovými látkami a jiné. V neposlední řadě je klub místem, kde mohou děti a dospívající trávit čas se svými vrstevníky a aktivně se do chodu klubu zapojovat a jeho dění ovlivňovat. Na Klub Suterén se mohou obracet jak samotné děti či dospívající, ale také rodiče, kteří mají zájem o docházení dítěte na klub.

Na Klubu Suterén probíhá v pravidelných intervalech také pomoc s přípravou do školy, a to zejména pro děti, které mají specifické poruchy učení či jiné obtíže, které jim znemožňují uspokojivě naplňovat školní požadavky. V pondělí a středu od 14 do 16 hod a také v pátek od 13 do 14 hod mohou děti a dospívající bez předchozího objednání sami dorazit na Klub Suterén a domluvit se, s čím potřebují pomoci nebo co potřebují vysvětlit.

Služba je poskytována zdarma. 

Co je nízkoprahový?

Nízkoprahový znamená, že služba neklade na zájemce žádné specifické požadavky, vstoupit do ní může dítě či dospívající bez předchozí domluvy, bez doporučení a tento může kdykoliv také odejít. Nízký práh také znamená, že je služba snadno dostupná, především z těchto hledisek:

  • finanční: klub je poskytován zdarma
  • časová: klub je otevřen v odpoledních hodinách každý pracovní den
  • věková: jsme tu pro děti a dospívající ve věku 10-18 let
  • místní: jsme blízko autobusu, tramvaji i metru

Kdy je klub otevřený:

Otevírací dobu klubu naleznete zde – stránka provozní doba