Název:

Pojmem nové syntetické drogy nebo taky legal highs (legální opojení), designer drugsresearch chemicals, party drugs, dance drugs, ecstasy-like substances, herbal highs/herbal ecstasy je označením pro širokou skupinu látek, se kterými se v poslední době velmi často setkáváme na drogové scéně. Důvodem je snaha ilegálních výrobců obejít stávající legislativu a vyrobit psychoaktivní látku, která dosud nefiguruje na seznamu ilegálních substancí. Dalším a bezpochyby neméně důležitým faktorem rostoucí popularity NSD, je ochota mladých lidí vyhledávat a zažívat stále nové zážitky popř. psychedelické zkušenosti.

Výroba a prodej:

Syntetických drog jsou desítky a vznikají stále nové. Nejčastěji jsou k výrobě těchto drog zneužívána legální léčiva nebo volně dostupné chemické látky, o kterých je známo, že ovlivňují smyslové vnímání člověka. Odtud označení designer drog, kdy výrobci pozmění  chemickou strukturu již zakázaných psychoaktivních látek, až z nich udělají nějakou odvozeninu, která se jí podobá účinky, ale její složení je odlišné (k základní molekule je přidána další molekula nebo se molekula překroutí a vznikne jiná droga s podobným účinkem). Naneštěstí řada těchto nových drog je více nebezpečná, než ty původní.

Tyto drogy jsou vyráběny v účelově zaměřených laboratořích a jsou „designovány“ tak, že konečný produkt nespadá pod zakázané látky.

Většina nových syntetických substancí se nyní vyrábí na zakázku v Číně, v běžných chemických továrnách, které jinak prodávají třeba generické léky.

Prodejci syntetických drog jim dávají chytlavé názvy jako napřiklad: Benzo-Fury, EL Magico, Ex, apod. Názvy však nic neříkají o chemickém složení těchto drog a mnohdy jej neznají ani samotní prodejci. Z tohoto důvodu je jejich užití velmi riskantní.

Prodávaly se pak ve specializovaných obchodech známých jako Headshop, Amstrdamshop, Euforiashop, Smartshop. V ČR byla rozsáhlá síť obchodů uzavřena, některé dnes opět vznikají. Prodávány jako sběratelské předměty, kdy se na dveřích příslušného obchodu může objevit např. cedulka, která slibuje „sběratelům novou kolekci“. Dále jsou NSD prodávány jako přísady do koupele, rostlinná hnojiva, vykuřovací směsi. Mnohé opatřené nálepkou: „not for human consumption“. Obchodníci ze strachu před postihem už na obaly svých produktů nedávají vůbec žádné informace. Dávkování, účinnou látku, efekt na psychiku, možné komplikace – nic z toho se teď zákazník nedozví.

Příklad nebezpečnosti:  Uživatel očekává nájezd dříve a vezme další dávku, případně to ještě zkombinuje s další drogou. Bohužel to však může dopadnout tak, že uživatel zemře na selhání orgánů v důsledku přehřátí organismu.

Skupina drog:

Chemické názvy NSD jsou pro laika složité a pro dané látky většinou neexistuje jeden obecně přijímaný název (jako např. heroin nebo pervitin). Jde o pestrou škálu látek s různým účinkem. Patří sem látky stimulující, euforizující i sedativní.

Vzhled:

Řada z nich je distribuována v tabletové formě a vydávána za drogu extázi nebo za „něco, co má podobné účinky“. V některých případech se jedná o halucinogenní látky, které jsou vydávány za LSD nebo například „halucinogen s podobným účinkem jako LSD nebo mezkalin“.

Prášková forma, tablety, kapsle.

Hlavní rizika:

Termín „legal highs“ odkazuje na to, že se jedná o látku legální. Konzument si ji kupuje legálně v kamenném obchodě nebo volně na internetu a předpokládá, že jde o nezávadnou a „schválenou“ látku, něco jako legální alternativu k alkoholu. Vždyť kdyby to bylo škodlivé, bylo by to zakázané. Oč jsou syntetické náhražky dostupnější, o to jsou nebezpečnější.

Z důvodu neověřených účinků, nejasného složení, koncentrace účinné látky jsou konzumenti NSD “pokusnými králíky” ve všemi riziky. Taktéž nejsou známa dlouhodobá rizika užívání.

Většina informací o účincích těchto látek je dostupná pouze ze sdělení experimentátorů, kteří své zkušenosti prezentují např. prostřednictvím internetu, nebo z případů, kdy byl intoxikovaný jedinec hospitalizován v souvislosti s užitím některé z těchto látek.

1.pomoc:

Při komunikaci s jedincem, který užil drogu, mluvte klidným nevzrušeným hlasem, pomalejší řečí a přátelsky. Pokud jedinec přímo neohrožuje sebe ani okolí, vyhněte se použití fyzického násilí. V případě vážnější poruchy vědomí přivolejte záchrannou službu. Pokuste se také zjistit, zda jedinec užil drogu – zeptejte se, zda dotyčného někdo z lidí okolo zná či ho viděl nějakou drogu užít. V případě že ano, zjistěte, o jakou drogu se jednalo a v jakém množství a jakým způsobem byla užita. Pokuste se zajistit vzorek drogy (stačí kousek tablety, 1 ml roztoku, vzorek prášku). Nenechte jedince bez dozoru až do předání záchranné službě.

Zástupci: (členění dle EMCDDA, http:// www.emcdda.europa.eu)

KATHINONY

Stimulancia s účinnou látkou obsaženou v rostlině Catha edulis (kata jedlá). Droga je známá jako kath, v čerstvém stavu je žvýkána pro povzbuzující účinky, dále v krystalické formě jako koupelové soli, výjimečně jako kapsle a tablety (18-25 Euro).

Nejznámější zástupcem je Mefedron. Stimulant známý též jako Meow Meow (u nás Mňau mňau), nebo-li M-Cat, Mad Cat, Bubble  či „Plant Food“  (živina pro květiny, jak jej výrobci nabízejí). Syntetická náhražka metamfetaminu, která je (již na černém trhu) momentálně jednou z nejoblíbenějších tanečních drog (v r. 2010 šestá nejoblíbenější droga ve Velké Británii).

Účinky: excitace, neklid, euforie, pocity otevřenosti, hovornosti, snížené chuti k jídlu

Tělesné příznaky: rozšíření zornic, svědění a červenání kůže, zvýšení srdečního rytmu, výrazné pocení (často střídané zimnicí)

Nežádoucí účinky:

– poruchy srdečního rytmu, nepřirozené bušení srdce – zátěž pro oběhový systém, hypertenze, špatné prokrvení periferních tkání
– nevolnost, silné zatínání zubů, tiky ve svalech, rychlé a trhavé pohyby očí
– vyčerpání s možným následkem kolapsu
– toxicita závislá na způsobu užití – nejčastěji užíván šňupáním, při i.v. aplikaci zaznamenán rozvoj Parkinsonovy choroby
– uživatelé označují výrazné riziko rychlého rozvoje psychického návyku – nutkání k další dávce

Dalším zástupcem je přípravek s názvem Cloud 9. V USA se této droze (a jejím různým variantám) říká také „bath salts“, tedy koupelové soli, protože za tímto prodejním označením se také ukrývají. Vyvolává obdobné euforické pocity jako mefedron, často však také halucinace a paranoidní bludy a lidé pod jejím vlivem se chovají značně podivně (případy kanibalismu).

Do této skupiny látek patří i droga pojmenovaná Funky. Látka se stimulujícím, euforii navozujícím účinkem. Typický pro ni je intenzivní „nájezd“, avšak kratší doba trvání než u ostatních. V Evropě došlo k jejímu masivnímu rozšíření v r. 2011. Objevuje se nejčastěji v podobě prášku.

Opět popisovaná silná chuť na další dávku, rychle vzniká psychická závislost.

Nežádoucí účinky: velké riziko předávkování (často s následkem smrti), agitovanost, halucinace, paranoia (konzument v těchto stavech není schopen odhadnout, co je skutečnost a co ne a v nejednom případě může psychotický stav uživatele způsobit tragédii, kdy přijde o život sám, nebo někdo nevinný), sebevražedné myšlenky, agresivita (vůči sobě i okolí); dále je typická nespavost, nechutenství

Tělesné příznaky: zvýšený nepravidelný tep, zúžení žil, zvýšené riziko infarktu, rozšíření zornic, zvýšená teplota, křeče, záškuby, třesavka, nekontrolované pohyby

FENETYLAMINY

Velmi rozsáhlá skupina látek (přes 200 nejrůznějších látek). Vyskytují se v mnoha přírodních produktech a potravinách.

Zástupci: amfetamin (speed), metamfetamin (crystal), MDMA (extáze), MDA, MDEA, 2C-B, DOB, dále  meskalin a v současnosti oblíbená droga s názvem Benzo fury

Účinky: jedná se o látky se stimulačními a entaktogenními účinky (tj. vyvolávající potřebu tělesného dotyku) i účinky halucinogenními

Negativní účinky: riziko předávkování, dále možné nebezpečné jednání během intoxikace (vlivem halucinace)

TRYPTAMINY

Tryptamin je látkou, od které je opět odvozeno mnoho dalších psychoaktivních substancí.

Výskyt v řadě hub, rostlin a zvířat (např. 5-MeO-DMT se vyskytuje v jedu ropuchy Bufo Alvarius).

Mezi přírodní tryptaminy patří hormon melatonin (jeho vylučování je závislé na střídání světla a tmy, ovlivňuje spánek, nedostatek se projevuje nespavostí).

Zástupci: DMT, 5-MeO-DMT, AMT, DIPT, ale i známý psilocin psilocybin (obsažen v houbách rodu Psilocybe)

Účinky: halucinogenní – halucinace zrakové i sluchové, často velmi intenzivní (změny ve vnímání času, rozměrů – osoby v  okolí mají deformované tváře a údy, mění se i vnímání těla intoxikovaného, pocity umírání, intenzivní vize, zesiluje vnímání barev a zvuků, atd.)

Nežádoucí účinky: nausea, průjem, mnohdy velmi silné bolesti hlavy

Po odeznění intoxikace se může stav vracet (tzv. flash back). Někdy jen jako krátkodobý záblesk, jindy na delší období. Takové stavy vnímají lidé většinou jako nepříjemné, nemají tendenci samy zmizet. Často je pak nezbytná návštěva psychiatra.

PIPERAZINY

Jejich deriváty jsou mimo jiné i součástí antidepresiv, antipsychotik a antihistaminik, což vede k jejich zneužívání. Některé mají stimulační účinek (náhrada za extázi).

Zástupci: nejrozšířenější je benzylpiperazin (BZP)

Účinky: stimulační, mírně halucinogenní

KANABIMIMETIKA

Opět velmi široká skupina látek. Inzerovány jako exotické vonné směsi, které uvolňují bohaté aroma a nejsou určeny pro konzumaci. Pokud jsou vykuřovány (nebo se z nich připraví čaj), mají účinky velmi podobné marihuaně. Hlavními složkami jsou však nebezpečné syntetické kanabinoidy, které účinkují zdánlivě jako THC obsažené v konopí.

Zástupci: “koření”, „spice“, „fake pot“,“ fake weed“, „scope“ – slangové názvy pro nejužívanější syntetický kanabinoid. Vyrábí se různé druhy směsí: Blue lotus, Diamond, 99, Tropical synergy, K2, Zohai, Genie, Bliss, Nice, Black Mamba, Incense, Humbold gold

Účinky: podobné jako u přírodního THC (sucho v ústech, vysmátost, euforie, vyrovnanost, změněné vnímání času a prostoru, výpadky paměti, zhoršená koordinace pohybů), nicméně mnohem dramatičtější. Účinky působí přibližně 2x déle (5 a více hodin), po jejich odeznění se často objevuje depresivní nálada. Účinky syntetických kanabionoidů mohou hraničit s účinky halucinogenních drog.

Nežádoucí účinky: předávkování se projevuje rozrušeností, zvracením, motáním hlavy, někdy nastupuje úzkost, panika. Ve vyšších dávkách pak ztráta vědomí, psychotická epizoda.

Dlouhodobé užívání vede k závislosti. Abstinenční příznaky jsou podobné jako u uživatelů opiátů.

OPIOIDNÍ AGONISTÉ (SYNTENTICKÉ OPIOIDY)

Fentanyl  (firemní názvy léku: Sublimaze, Actiq, Durogesic, Duragesic, Fentora, Matrifen, Haldid, Onsolis, Instanyl, Abstral, Lazanda, atd.) je analgetikum, syntetický opiát používaný v medicíně pro léčbu akutní i chronické bolesti a pro anestezii při chirurgických operacích (80x účinnější než morfin). V dnešní medicíně jsou fentanyly používány především v léčbě chronické bolesti (zejména u nádorových onemocnění – fentanylová náplast). Stejně jako ostatní opioidy jsou zneužívány uživateli drog. Na rozdíl od heroinu se fentanyl zneužívá spíše ve formě papírků, napuštěných fentanylovým koncentrátem a užívaných polknutím. Lze jej ale také šňupat či vdechovat jeho výpary.

Zástupce: china girl, china white, dance fever, friend, goodfella, jackpot, murder 8, TNT, Tango and Cash

Účinky: stejné jako po užití heroinu (mnohem vyšší účinnost)

Nežádoucí účinky: největší riziko představuje smrtelné předávkování fentanylem při záměně s heroinem. Jeho stejná hmotnost má přibližně až 80x vyšší analgetickou účinnost než čistý heroin (na české drogové scéně se obvykle prodává heroin o čistotě mezi 5-20 %) a zhruba 50x vyšší účinnost co do možnosti útlumu dýchacího centra (tedy smrtelného předávkování). Fentanyl je silně návykový. Způsobuje fyzickou i psychickou závislost. Rovněž se u něj vyvíjí tolerance, což znamená, že vyžaduje neustálé zvyšování dávek. Při vysazení přichází nepříjemné abstinenční příznaky. Další nežádoucí účinky jsou zvracení, stavy úzkosti, poruchy dýchání, ztráta vědomí, bolesti břicha, průjem x zácpa, pocit svědění, nadměrné pocení

DISOCIATIVNÍ ANESTETIKA

Deriváty ketaminu jsou látky používané ve veterinární medicíně k celkové anestézii.

Zástupci: methoxetamin MXE, fencyklidin (PCP, Angel Dust)

Účinky: v nižších dávkách účinky halucinogenní, ve vyšších pak anestetické

Mezi nežádoucí patří neklid, halucinace, dezorientace, zmatenost, analgezie, necitlivost, úzkost, tachykardie, zvracení

Další druhy syntentických drog:

GHB – gamahydroxybutyrát, známý také jako „tekutá extáze“, „liquid E“, „liquid Ecstasy“

Tato látka – bezbarvá tekutina (zřídkakdy bílý prášek) se slanou chutí a bez zápachu – má v nižších dávkách mírně euforizující a stimulační účinky, podporuje sexuální vzrušení a nástup orgasmu. Nejčastěji se vmíchává do nápojů, kde přes slanou chuť nebývá rozpoznán. Ve vyšších dávkách se jedná o anestetikum. V medicíně se od jeho používání upustilo kvůli četným vedlejším účinkům. V 80. letech minulého stolení využíván kulturisty, neboť má schopnost odbourávat tuky a podporovat nárůst svalové hmoty. Velmi nebezpečná je kombinace s antidepresivy.

Účinky: nástup účinku během 10-20 minut, trvá cca 2 hodiny. Dostavuje se stav podobný opilosti – uvolněnost, ztráta zábran, veselá nálada, prohlubuje se smyslové vnímání – zejména hudby a tance, zvyšuje se hmatová citlivost, schopnost erekce a orgasmu, při vyšších dávkách se snižuje schopnost srozumitelného vyjadřování, může se objevit nevolnost.

Při předávkování spočívá největší riziko v útlumu dechu či jeho zástavě.

Uvádí se, že dlouhodobé užívání vede k rozvoji únavového syndromu. Detekovatelnost: tělo tuto látku zpracuje velmi rychle, v moči ji lze rozpoznat max. 5hodin po užití.

Krokodil, krokodýl (desomorfin), anglicky „crocodile drug – desomorfin“. Název odvozen od jednoho z vedlejších účinku. Příprava z volně dostupného opiátu kodeinu. K velkému rozšíření došlo v roce 2010 především v Rusku.

Účinky: velmi podobné heroinu, účinek trvá krátkou dobu (cca hodinu a půl)

Nežádoucí účinky: dochází k rohovatění kůže v okolí vpichu, vytváří se velké šupiny, které se následně odlupují, vznikající rány se postupně rozšiřují a prohlubují, až nakonec  může dojít k obnažení kosti. Do ran se pak snadno dostává infekce. Velmi nepříznivý vliv na psychiku člověka. Abstinenční příznaky jsou velmi tvrdé, odvykání je těžší než u heroinu.

Nitráty (butylnitrát, propylnitrát, atd.) – látky, které významně ovlivňují krevní oběh. Nejčastěji se s nimi setkáme jako s tzv. „poppers“. Poppers se prodává jako afrodiziakum v sexshopech (lahvičky naplněné těkavou tekutinou). Inhalací výparů z těchto lahviček lze navodit na krátký okamžik záchvatovité stavy smíchu, hučení v hlavě a mírnou euforii. Nebezpečné mohou být zejména v kombinaci se stimulačními drogami a u lidí s preexistujícími chorobami kardiovaskulárního aparátu.