Adiktologická ambulance pro děti a dospívající nabízí adiktologické a psychosociální poradenství klientům, kteří mají potíže z okruhu látkových i nelátkových závislostí. Ambulance může být první službou, kterou klient navštíví, ale také kteroukoliv další v rámci systému adiktologické péče v rámci ČR.

Hlavní cíle programu

 • zmapovat rizikové situace a oblasti života, nalézt adaptivní způsoby jejich řešení
 • motivovat klienta ke zdravějšímu životnímu stylu a směrem k abstinenci od návykových látek / závislostního chování nelátkového charakteru
 • stabilizovat a zlepšit psychický a psychosociální stav, změnit dynamiku rodinného fungování, v případě závislostí a škodlivého užívání abstinence či minimálně omezení rozsahu užívání návykových látek či návykového chování – změna životního stylu klienta

Pro koho je program určen:

 • děti a dospívající od 10 do 18 let užívající legální i nelegální návykové látky od fáze pravidelného užívání po závislost
 • rodiče/zákonní zástupci a další osoby blízké

Co nabízíme:

 • individuální poradenství (adiktologické, psychosociální)
 • skupinové poradenství – edukační a nácvikové činnosti
 • rodinné poradenství
 • před/po testové poradenství

S čím můžeme pomoci:

 • užívání legálních a nelegálních návykových látek
 • nadměrné sledování obrazovek
 • problematika sebepoškozování
 • počínající poruchy příjmu potravy
 • úzkostné a depresivní ladění v kombinaci s výše zmiňovaným

Kdo se na nás může obrátit:

 • zákonní zástupci dětí s výše zmiňovanou problematikou
 • OSPOD, odborné služby předchozí nebo návazné péče na jejich adiktologickou službu
 • psychiatr, psycholog a další odborní pracovníci

Jak se objednat:

Kde nás najdete: v přízemí budovy Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, 169 00, Praha 6

Služba je poskytována bezplatně.

Certifikace odborné způsobilosti služby

Adiktologická ambulance pro děti a dospívající je certifikovanou odbornou službou. Odborná certifikace byla z rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí automaticky prodloužena do konce roku 2025. Adiktologická ambulance pracuje dle standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb.