Všímáte si změn v chování Vašeho dítěte?

Je s ním obtížná komunikace?

Tráví příliš mnoho času na počítači?

Máte podezření, že experimentuje s návykovými látkami?

Pomáháme s řešením obtížných životních situací.

Společně s klientem mapujeme situaci a pomáháme s řešením obtíží s návykovými látkami, nebo v oblasti tzv. nelátkových závislostí (např. trávení velkého množství času u PC).

Poskytujeme ambulantní léčbu a následnou péči pro děti, dospívající a jejich blízké. Služby jsou určeny dětem a mladistvým ve věku od 10 do 20 let, kteří jsou ohroženi látkovou a/nebo nelátkovou závislostí. Současně poskytujeme poradenství pro rodiče a blízké našich klientů.

 Pro koho jsou služby určeny – cílová skupina

 • Děti a mládež ve věku 10 – 20 let a jejich blízcí
 • Experimentující s návykovými látkami
 • Nezvládající moderní technologie (PC, internet, mobilní telefony, atp.)
 • Neschopné plnit své povinnosti ve škole (záškoláctví, problémy se školním prospěchem, předčasné ukončení studia, vyloučení ze školy)
 • Zažívající obtížné životní situace

 Poskytované služby

 • Individuální poradenství, ambulantní léčba a následná péče
 • Poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a osoby blízké
 • Skupinová práce (podpůrná skupina pro vrstevníky)

Jak se objednat a co vás čeká?

 • Objednat se můžete telefonicky na čísle 233 355 459777 161 133 nebo e-mailem nzdm@prevcentrum.cz. Uveďte, že se objednáváte do dětské ambulance.
 • Při objednání se Vás kolegové zeptají na několik základních informací (z jakého důvodu telefonujete, kolik let je let vašemu dítěti a kontakt na vás) a také s vámi domluví termín společné vstupní konzultace.
 • První 50-ti minutové konzultace se účastní zákonný zástupce/ci a v individuálních případech se na nás může klient obrátit sám.
 • Na další formě spolupráce se domlouváme na vstupní konzultaci, zpravidla naplánujeme 5 konzultací bez přítomnosti rodiče a následně společnou konzultaci, kde domlouváme další postup.

Provozní doba – odkaz na provozní dobu
V individuálních případech je možné se objednat i mimo provozní dobu Adiktologické ambulance.