Titul, jméno, příjmení – pozice

Mgr. Alžběta Černochová – metodička, sociální pracovnice, supervizorka, lektorka

Vzdělání

 • Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Sociální pedagogika (2010 – 2012), Mgr.
 • Karlova Univerzita, Evangelická teologická fakulta, obor sociální práce (2007 – 2010), Bc.
 • Jabok – VOŠ sociálně pedagogická a teologická (2006 – 2010), DiS

Kurzy, semináře a výcviky

 • Kurz SYSTEMATICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 h.)
 • Kurz Sebezkušenostní skupinový psychodynamický psychoterapeutický výcvik
  s nadstavbou práce s problémovými skupinami/ třídami
  (609 h.)                    
 • Kurz  Motivační rozhovory  (60 h.)
 • Kurz Podrobný pohled na prevenci šikany (jak zlepšit vztahy v naší třídě – metodika prevence šikany) ( 70 h.)
 • Kurz  Základní krizová intervence (51 h.)
 • Kurz  Posilování pozitivních životních hodnot a postojů (40 h.)
 • Kurz  Sociální práce a lidská práva (40 h.)
 • Kurz Komunikační dovednosti a jednání s klientem (40 h.)
 • Kurz Krize a tělo (27,5 h.)
 • Kurz Prevence šikanování na školách (24 h.)
 • Kurz  Skupinová a individuální práce u dětí a mládeže s poruchami chování (17 h.)
 • Kurz  Strategické výchovné přístupy v práci učitele (16 h.)
 • Kurz  Hranice a konflikt (16 h.)

Odborné praxe a stáže

 • Nízkoprahové středisko DROP IN  (2009)
 • Odbor Kancelář starosty, Úřad městské části Praha 7 – Asistentka pro činnost národostních menšin (2007)
 • Úřad městské části Praha 12 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení péče o rodinu a děti (2006)
 • Křesťansko-pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 (2007)
 • FOKUS Praha o.s (2007)

Lektorská činnost

 • Lektorka vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče (od 2015)
 • Lektorka programů primární prevence pro žáky mateřských, základních škol a studenty středních škol (od 2008)
 • Lektorka projektu Spolu dětem pro mladé lidi z ústavní péče (od 2010)
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích
 • Publikační činnost:  Spolupráce na publikaci „Už vím jak“ – Příprava mládež z dětských domovů na samostatný život“, vydalo Spolu dětem o.p.s., Praha 2011 

Zaměstnání

 • Centrum sociálních služeb Praha; Intervenční centrum, program Viola – sociální pracovník (2022 – doposud)
 • Prev-Centrum, z.ú. – metodička programu (2022 – dosud)
 • Supervizorka pro školství, sociální služby (2021 – dosud)
 •  Proxima Sociale o.p.s.– Vedoucí výchovných a vzdělávacích programů (2015 – 2022)
 • Proxima Sociale o.p.s.– Koordinátor programu Selektivní  prevence (2008 – 2015)
 • Spolu dětem o.p.s. – Metodička a lektorka práce s mladistvými  (2010 – dosud))
 • Positive – Lektorka vzdělávání dospělých(2017 – 2023)
 • FOKUS Praha o.s.- Socioterapeut v sociálně terapeutické dílně (2009-2017)
 • Křesťansko-pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – Lektorka primární prevence (2006 – 2008)