Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Jitka Kratochvílová – vedoucí kanceláře

Vzdělání / kvalifikace

 • Výcvik koučů ČNP Consulting, akreditovaný MŠMT (2015-2016)
 • Certifikovaný kurz Respektovat a být respektován (2010)
 • Kvalifikační kurz pro osoby pečující o předškolní děti (2011)
 • Střední technická škola spojů ( 1989-1993)

Zaměstnání

 • pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
  taxátor specialista vývoje produktů a metodické podpory pojištění motorových vozidel (2015-2017)
 • pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
  správce nestandardních obchodních případů  (2006-2015)
 • pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
  likvidátor pracovních úrazů a nemocí z povolání ( 1999-2006)
 • Městská knihovna hl. města Prahy
  administrativní pracovník Ústřední knihovny (1996-1999)
 • Ředitelství pošt Praha
  asistent bankovní a finanční správy ( 1992-1996)