Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Veronika Chvostová – psycholog, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní obor: Psychologie NMgr. (2021-2023)
 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, studijní obor: Adiktologie Bc. (2020 – současnost)
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, studijní obor: Psychologie Bc. (2018-2021)

Studijní zahraniční pobyty

 • Universität Heidelberg, Fakulta behaviorálních a kulturních studií, studijní obor: Psychologie M.Sc., Erasmus+ program (září 2022 – březen 2023)
 • Universidad Francisco de Vitoria v Madridu, Fakulta vzdělávání a psychologie, studijní obor: Psychologie Bc., Erasmus+ program (září – prosinec 2019)

Kurzy a výcviky

 • Základní krizová intervence, REMEDIUM, 56 hodin (2022)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, mužské odd. pro léčbu závislostí, 80 hodin (2022-2023)
 • Denní stacionář SANANIM, z.ú. pro osoby léčící se se závislostí, 40 hodin (2022)
 • Terapeutická komunita Magdaléna, o.p.s., program CHRPA pro klienty s duální diagnózou, 60 hodin (2022)
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, ženské odd. pro léčbu závislostí, 40 hodin (2021)
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, mužské odd. následné péče, 40 hodin (2021)
 • Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum Vlhká v Brně, 40 hodin (2021)
 • Projekt SPOLU, vedení „arte“ aktivit pro pacienty psychiatrických nemocnic v Brně, 40 hodin (2019)
 • Iniciativa Mind the Mind, vedení workshopů pro studenty brněnských středních škol za účelem destigmatizace duševních onemocnění, 40 hodin (2019)
 • Centrum Kociánka v Brně pro děti se zdravotním postižením, 40 hodin (2019)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., psycholog, kontaktní pracovník (2023 – současnost)
 • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, sběr dat pro vývoj neuropsychologické baterie pro děti (2022)
 • Asistence, o.p.s., osobní asistentka pro osoby se zdravotním postižením (2021-2022)