Kurzy v oblasti primární prevence: specializační studium pro školní metodiky prevence, kurz interaktivní práce se skupinou – školná třídou se zaměřením na primární prevenci, vzdělávací kurzy pro pedagogy na míru dle potřeb školy, vzdělávání v oblasti rizikového chování pro širší veřejnost (rodiče, vychovatele, pěstouni…)

Kontakt: prevence@prevcentrum.cz, tel. 242 498 335, 776 619 505

Kurzy pro profesionály v oblasti rodinného poradenství / rodinné terapie
Kontakt: poradna@prevcentrum.cz, tel. 233 355 459, 777 161 138

Otevřené mezioborové semináře v oblasti adiktologie a rizikového chování
Podrobné info naleznete zde.
Kontakt: nzdm@prevcentrum.cz, tel. 242 498 334, 777 161 133

Odborné stáže pro studenty VŠ / VOŠ a profesionály
Kontakt: poradna@prevcentrum.cz, tel. 233 355 459, 777 161 138

Kam dále?

Potřebujete další informace, nebo si nejste jistí a chcete se poradit? Můžete nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů či prostřednictvím níže uvedeného formuláře: