Je nám ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří naši práci podporují finančně, materiálně, odborně nebo tím, že nám přejí a drží palce.

Hlavní město Praha   Hlavní město Praha – OZS Oddělení prevence
Hlavní město Praha – OZS Prevence kriminality
Hlavní město Praha – SMT Volný čas
MČ Praha 6   Městská část Praha 6 – Zdravá 6
Městská část Praha 6 – Odbor sociálních věcí
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví   Ministerstvo zdravotnictví ČR
    Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna