Je nám ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří naši práci podporují finančně, materiálně, odborně nebo tím, že nám přejí a drží palce.

Hlavní město Praha Hlavní město Praha – OZS Oddělení prevence
Hlavní město Praha – OZS Prevence kriminality
Hlavní město Praha – SMT Volný čas
MČ Praha 1 Městská část Praha 1- Odbor sociálních věcí
MČ Praha 6 Městská část Praha 6 – Zdravá 6
Městská část Praha 6 – Odbor sociálních věcí
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
KPMG společnost KPMG
Krajské oddělení protidrogové prevence Krajské oddělení protidrogové prevence
european action on drugs European action on drugs