Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Ondřej Počarovský – adiktolog, speciální pedagog, ředitel ústavu, vedoucí programu ambulantní léčba
 • Rodinná terapie, management

Vzdělání

 • gymnázium, Poděbrady (1989)
 • Pedagogická Fakulta UK, katedra speciální pedagogiky (1996)

Kurzy a výcviky

 • Mezinárodní workshop orientovaný na Rogersovskou psychoterapii, Linz, Rakousko (1994)
 • Výcvikový seminář orientovaný na problematiku drogových závislostí, o.s. SANANIM Experiment (1994)
 • Mezinárodní vzdělávací program European drug abuse treatment training project, University of San Diego, Praha, Sicílie (1995)
 • Kurz neverbálních technik, Dr. Vodňanská (Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, sekce pro muzikoterapii, neverbální techniky), (1996)
 • Seminář zaměřený na práci s HIV pozitivními toxikomany; T. Wass, B. Keaveney. (1998)
 • Kurz Metody a techniky práce s rodinami I a II, PhDr. Z. Rieger, PhDr. H. Vyhnálková, (1999)
 • Ukončený pětiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na dynamickou a hlubinně orientovanou skupinovou a komunitní psychoterapii (VIAP), výcvik je akreditován pro zdravotnictví a školství, ukončen osvědčením v 6/2000 (530 hodin), (2000)
 • Seminář Sochání rodinných systémů dle Virginie Satirové, Dr. J. Vodňanská, (2001)
 • Práce s časovou osou, kurz zaměřený na psychosomatickou anamnézu, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, (2003)
 • Výcvik v rodinné systemické terapii  psychosomatických poruch (500 h), (2004 – 2008), MUDr. Chvála, PhDr. Trapková
 • Přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez dohledu (Ministerstvo zdravotnictví, 5.8. 2009)
 • Výcvik v integrativní supervizi ČIS (2012 – 2015), zakončeno zkouškou, supervizor ČIS
 • Supervizor rodinné terapie (SOFT)

Odborná praxe a stáže

 • RIAPS linka důvěry (1995)
 • Stáž ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii, Dr. J. Vodňanská, MUDr. P. Bém, MUDr. P. Boš, rodinná terapie rodin s problematikou závislostí (1996 -1998)
 • Studijní pobyt v Nizozemí – Verslavingszorg Nodr Nederland (2007)
 • Studijní pobyt v Nizozemí – Parnasia Brijder verslavingszorg, Rainbow Fundation, Malieban (2009)
 • Studijní pobyt ve Velké Británii – Addaction (2009)

Praxe

 • Kontaktní centrum Sananim, kontaktní pracovník (1994 – 1998)
 • Ředitel kontaktního centra Sananim (1996 -1998)
 • Prev-Centrum, z.ú., adiktolog, rodinný terapeut (1999 – dosud)
 • Prev-Centrum, z.ú.,  rodinný terapeut, adiktolog,  ředitel (2000 – dosud)

Výcviková, výuková a lektorská činnost

 • Výcvikový seminář pro školní metodiky prevence škol MČ Prahy 7 (1996)
 • Odborný garant v K-centru Litoměřice, K-centru Pelhřimov a K-centru Havlíčkův Brod. (metodické vedení nízkoprahových zařízení, supervize HR programů (1999-2001)
 • Výcvikový seminář pro lektory primární prevence Prev-Centrum, z.ú. (2000-2003)
 • Výcvikový seminář pro školní metodiky prevence škol MČ Prahy 7, MČ Prahy 6 (1996 – 2001)
 • Vzdělávací kurz pro realizátory primární prevence, Prev-Centrum, z.ú. (2002 – 2006)
 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, Prev-Centrum, z.ú. (2008 – 2020)
 • Spolupráce na pořádání konference Nové horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích 25. – 27.9. 2014, Národní technická knihovna
 • Supervizor: Kontaktní centrum Teplice White Light I. (2009 – 2012), Kontaktní centrum Rumburk White Light I. (2009 – 2011), Kontaktní centrum Laxus, z.ú. Hradec Králové (2013 – dosud), MU Kolín (2016 – 2019), Diakonie Plzeň západ (2016 – 2018), TŘI, o.p.s. Domácí hospic (2018 – dosud), Kontaktní centrum Laxus,z.ú. Pardubice(2020 – dosud )

Členství v organizacích, společnostech a pracovních skupinách

 • Člen SOFT – společnost pro rodinnou terapii (2001- dosud)
 • Člen Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací (2010 dosud)
 • Člen České asociace adiktologů
 • Člen Českého institutu pro supervizi
 • Předseda dozorčí rady Sananim, z.ú. (2014 – dosud)
 • Člen dozorčí rady Integrační centrum Praha, o.p.s. (2013 – dosud)
 • Člen správní rady Laxus, z.ú. (2016 – dosud)
 • Člen protidrogové komise Rady hl. města Prahy (2002 – dosud)