SLUŽBA UKONČENA DNE 30.6.2021

Pro koho je služba určena?

Služba vzdálené podpory je určena pro rodiče, pedagogy, děti a dospívající, kteří vlivem situace v souvislosti s pandemií COVID 19 potřebují konzultaci v oblasti výuky, rizikového chování či volnočasových aktivit.

V rámci Služby vzdálené podpory se na nás mohou obrátit:

Děti a dospívající v případě, že

  • Potřebují jednorázovou či krátkodobou pomoc s učivem
  • Trápí je situace ve škole či v distanční výuce a potřebují nasměrovat na službu, na kterou se mohou obrátit
  • Se nudí a hledají inspiraci pro trávení volného času

Rodiče a pedagogové v případě, že:

  • Hledají možnosti řešení rizikového chování žáků/dětí
  • Mají potíže se zvládáním distanční výuky
  • Hledají inspiraci na volnočasové aktivity pro děti/žáky

Jak program probíhá?

Službu vzdálené podpory je možné písemně kontaktovat každý všední den od 8 do 16 hodin na níže uvedených platformách:

  • Skype: Prevence Prev Centrum
  • Facebook: Prev-centrum, z.ú., Programy primární prevence
  • WhatsApp: 776 619 505
  • Instagram: prevence_prevko

První kontakt proběhne v písemné formě na kterékoli z výše uvedených platforem. Další komunikace může probíhat písemně či telefonicky v domluveném termínu dle momentální obsazenosti pracovníků.

V případě nedostatečné kapacity služby budou zájemci předány kontakty na další služby, které mohou využít.

Kdo program zajišťuje?

Program zajišťují pracovníci s několikaletou praxí v oblasti primární prevence rizikového chování, kteří splňují požadavek vysokoškolského vzdělání a absolvují pravidelné odborné vzdělávání.