Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Hana Švůgerová – vedoucí Centra poradenství pro děti a mládež
 • psychosociální pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Obor: Adiktologie (navazující magisterské studium) – 2012 – 2015
 • Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Obor: Prevence a rehabilitace sociální patologie (bakalářské studium) – 2008 – 2011
 • Gymnázium J. A. Komenského Příbram – 2004 – 2008

Kurzy

 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní – psychosomatický přístup – frekventant (od 2024 probíhá)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (akr. MPSV, 48 hodin, Mgr. Petr Matoušek)
 • Umění rozhovoru (akr. MPSV, 16 hod)
 • Individuální plánování v nízkoprahových službách (akr. MPSV, 16 hod)
 • Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže (akr. MPSV, 8 hod)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Azylový dům města Příbram (stáž 2 měsíce)
 • Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s. (stáž 3 měsíce)
 • Drop-In o.p.s. (stáž 1 týden)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. (stáž 3 týdny)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Příbram (stáž 1 měsíc)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Centrum poradenství pro děti a mládež – psychosociální pracovník (2019 –dosud)
 • Progressive o.p.s. – terénní pracovník s uživateli návykových látek (2015 – 2017)
 • Eset help, o.s. – terénní pracovník s uživateli návykových látek (2013 – 2014)
 • Bazalka o.p.s. – pracovník v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením (2012)