Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Hana Švůgerová – vedoucí nízkoprahových služeb
 • adiktolog, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Obor: Adiktologie (navazující magisterské studium) – 2012 – 2015
 • Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Obor: Prevence a rehabilitace sociální patologie (bakalářské studium) – 2008 – 2011

Semináře

 • První pomoc zážitkem REAL, Life Support (6 hodin)
 • Motivační rozhovory a jejich uplatnění v terénní práci s uživateli návykových látek, Progressive o.p.s. (14 hodin)
 • Práce s uživatelkami návykových látek v těhotenství a mateřství, Sananim, z.ú. (5 hodin)
 • Konference Sociální práce a drogy, Sananim, z.ú. (16 hodin)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Azylový dům města Příbram (stáž 2 měsíce)
 • Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s. (stáž 3 měsíce)
 • Drop-In o.p.s. (stáž 1 týden)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. (stáž 3 týdny)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Příbram (stáž 1 měsíc)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – adiktolog, kontaktní pracovník (2019 –dosud)
 • Progressive o.p.s. – terénní pracovník u uživateli návykových látek (2015 – 2017)
 • Eset help, o.s. – terénní pracovník s uživateli návykových látek (2013 – 2014)
 • Bazalka o.p.s. – pracovník v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením (2012 – 2012)