Drogy, nebo lépe omamné a psychotropní látky a jejich užívání provází člověka od nepaměti. Drogy užívají a zneužívají i jiné živočištné druhy, než člověk. Dosud nikdy v historii lidstva však člověk neměl k disposici takové množství silně „potentních“ látek jako v současnosti.

Kulturní historie popisuje spíše užívání sakrální, tj. v kontextu náboženských rituálů. Takové užívání je ve srovnání se současnou situací, kdy jsou drogy konzumovány ve velkých množstvích bez odpovídající integrace zkušenosti do života člověka, relativně bezpečné.