Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Lada Kolompárová, DiS. – koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence

Vzdělání

 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2020-doposud), Bc.
 • Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor hra na trombon (2011-2017), DiS.

Kurzy, semináře a výcviky

 • Akreditovaný kurz Úvod do prevence založené na důkazech (40 h.) (2020)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Asistent pedagoga (80 h.) (2019)

Odborné praxe a stáže

 • Dobrovolník Party harm reduction, Progressive o. p. s. (2021-doposud)
 • Lůžkové oddělení ženy, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (2022)
 • TK Fides, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá voda (2021)
 • ZUŠ Slezská Ostrava (2017)

Lektorská činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence – lektorka kurzu (od 2022)
 • Lektorka programů primární prevence pro žáky základních škol a studenty středních škol (od 2022)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – Koordinátorka programů všeobecné a selektivní primární prevence (2022-doposud)
 • ZŠ Navis – Metodička prevence (2021-2022)
 • ZŠ Navis – Asistentka pedagoga pro 2. stupeň (2018-2022)
 • ZŠ Navis – Lektorka hudebních kroužků (2019-2022)
 • ZŠ Navis – Vychovatelka ve školní družině (2018)
 • ZUŠ Vidnava – Učitelka hry na dechové nástroje, klavír a hudební nauky (2016-2018)