Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. Lada Kolompárová, DiS. – adiktoložka, koordinátorka všeobecné primární prevence

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2020-2023), Bc.
 • Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor hra na trombon (2011-2017), DiS.

Kurzy, semináře a výcviky

 • Akreditovaný vzdělávací kurz Specializační studium pro školní metodiky prevence (250 h.) (2023-2024)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Úvod do prevence založené na důkazech – 40 h. (2020)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Asistent pedagoga – 80 h. (2019)

Odborné praxe a stáže

 • Dobrovolník Party harm reduction, Progressive o.p.s. (2021-2023)
 • Adiktologická ambulance, Ústřední vojenská nemocnice (2022)
 • Lůžkové oddělení muži (LOM), Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (2022)
 • Terapeutická komunita Fides, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (2021)
 • Oddělení 21. – akutní péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice (2021)
 • Nízkoprahové středisko, Drop In, o.p.s. (2020)
 • ZUŠ Slezská Ostrava (2017)

Lektorská činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence – lektorka kurzu (od 2022)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – Koordinátorka programů všeobecné a selektivní primární prevence (od 2022)
 • ZŠ Navis – Metodička prevence (2021-2022)
 • ZŠ Navis – Asistentka pedagoga pro 2. stupeň (2018-2022)
 • ZŠ Navis – Lektorka hudebních kroužků (2019-2022)
 • ZŠ Navis – Vychovatelka (2018)
 • ZUŠ Vidnava – Učitelka hry na dechové nástroje, klavír a hudební nauky (2016-2018)