Titul, jméno, příjmení – pozice:

 • Lada Kolompárová, DiS. – koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence

Vzdělání:

 • Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor hra na trombon (2011-2017), DiS.
 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2020-doposud), Bc.

Kurzy a výcviky:

 • Akreditovaný vzdělávací kurz Asistent pedagoga (80 h.) (2019)
 • Akreditovaný kurz Úvod do prevence založené na důkazech (40 h.) (2020)

Vybrané praxe a stáže:

 • ZUŠ Slezská Ostrava (2017)
 • Dobrovolník Party harm reduction, Progressive o. p. s. (2021-doposud)
 • TK Fides, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá voda (2021)
 • Lůžkové oddělení ženy, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (2022)

Zaměstnání:

 • ZŠ Navis – Metodička prevence (2021-2022)
 • ZŠ Navis – Asistentka pedagoga pro 2. stupeň (2018-2022)
 • ZŠ Navis – Lektorka hudebních kroužků (2019-2022)
 • ZŠ Navis – Vychovatelka ve školní družině (2018)
 • ZUŠ Vidnava – Učitelka hry na dechové nástroje, klavír a hudební nauky (2016-2018)
 • Prev-Centrum, z.ú. – Koordinátorka programů všeobecné a selektivní primární prevence (2022-doposud)