Hledáte odborné služby v oblasti primární prevence rizikového chování? Řešíte ve škole a ve třídě nekázeň či špatné vztahy mezi spolužáky? Záleží vám na příznivé školní atmosféře? Hledáte vzdělávání pro své pedagogy? Jste rodič a máte podezření, že se vašemu dítěti něco děje (záškoláctví, návykové látky, šikana, kyberšikana a jiné)?

Nabízíme služby primární prevence rizikového chování pro základní a střední školy, poradenství pro pedagogy, rodiče, žáky a studenty. 

Kam dále?

V případě, že potřebujete konzultaci nebo si nejste jistí a chcete se poradit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže nebo použít kontaktní formulář.

e-mail: prevence@prevcentrum.cz, tel.: 242 498 335, 776 619 505