Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. et Mgr. Tereza Nikodymová – adiktoložka, vedoucí Programů primární prevence

Vzdělání

 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2018 – 2020), Mgr.
 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2015 – 2018), Bc.
 • Karlova Univerzita, Fakulta humanitních studií, obor studium humanitní vzdělanosti (2013 – 2017), Bc.
 • Jazyková škola Elvis, s.r.o. – denní studium anglického jazyka, zakončeno certifikátem FCE (2012 – 2013)

Kurzy a výcviky

 • Akreditovaný vzdělávací kurz Krizová intervence – základy (16 h.) (2021)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Jak vést malý tým I. (16 h.) (2020)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Motivační rozhovory (40 h.) (2018)
 • Seminář Základní principy pedagogiky a vývoje dle Marie Montessori (2016)

Vybrané praxe a stáže

 • Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2018)
 • Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-Terapie, o.s.) (2017)
 • Dobrovolník na oddělení neurologie a geriatrie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (2015 – 2016)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – vedoucí Programů všeobecné primární prevence (2020 – doposud)
 • Prev-Centrum, z.ú. – koordinátorka Programů všeobecné primární prevence (2019 – 2020)
 • Úřad městské části Praha 6 – protidrogová koordinátorka (2018 – 2019)
 • Dětský domov Charlotty Masarykové – pečovatelka (2016 – 2018)
 • Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú. – NZDM Pacific – kontaktní pracovnice (2018)
 • Dětský klub Romodrom o.p.s – kontaktní pracovnice (2017 – 2018)