Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. et Mgr. Tereza Brandová – adiktoložka, vedoucí Programů primární prevence

Vzdělání

 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2018 – 2020), Mgr.
 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2015 – 2018), Bc.
 • Karlova Univerzita, Fakulta humanitních studií, obor studium humanitní vzdělanosti (2013 – 2017), Bc.

Kurzy, semináře a výcviky

 • Akreditovaný vzdělávací kurz Škola bez poražených (30 h.) (2024)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Třídní PBIS-Pozitivní podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě (16 h) (2024)
 • Online vzdělávací kurz Jak identifikovat ohrožené dítě (90 min.) (2024)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Základy krizové intervence (48 h.) (2023)
 • Akreditovaný vzdělávací program Specializační studium pro školní metodiky prevence (250 h.) (2021-2023)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Diagnostika vztahů ve třídě, dotazníky B3 a B4 (5 h.) (2022)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Diagnostika vztahů ve třídě, Sociometrický ratingový dotazník SORAD (8 h.) (2022)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím (16 h.)(2022)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Krizová intervence – základy (16 h.) (2021)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Jak vést malý tým I. (16 h.) (2020)
 • Akreditovaný vzdělávací kurz Motivační rozhovory (40 h.) (2018)

Odborné praxe a stáže

 • Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2018)
 • Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-Terapie, o.s.) (2017)
 • Dobrovolník na oddělení neurologie a geriatrie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (2015 – 2016)

Lektorská činnost

 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence – lektorka kurzu (od 2019)
 • Lektorka vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a rodiče (od 2019)
 • Lektorka programů primární prevence pro žáky základních škol a studenty středních škol (od 2019)
 • Další přednášková činnost – aktivní účast na oborových konferencích

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú. – vedoucí Programů všeobecné primární prevence (2020 – doposud)
 • Prev-Centrum, z.ú. – koordinátorka Programů všeobecné primární prevence (2019 – 2020)
 • Úřad městské části Praha 6 – protidrogová koordinátorka (2018 – 2019)
 • Dětský domov Charlotty Masarykové – pečovatelka (2016 – 2018)
 • Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú. – NZDM Pacific – kontaktní pracovnice (2018)
 • Dětský klub Romodrom o.p.s – kontaktní pracovnice (2017 – 2018)