Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Mgr. Tereza Nikodymová – adiktolog, vedoucí Programů primární prevence

Vzdělání

 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2018 – 2020), Mgr.
 • Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor adiktologie (2015 – 2018), Bc.
 • Karlova Univerzita, Fakulta humanitních studií, obor studium humanitní vzdělanosti (2013 – 2017)
 • Jazyková škola Elvis, s.r.o. (2012 – 2013)

Kurzy a výcviky

 • Akreditovaný vzdělávací program Motivační rozhovory – 40 hodin
 • Doškolovací seminář „Základní principy pedagogiky a vývoje dle Marie Montessori“ (2016)
 • Mezinárodní konference „Zipiho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“ (2018)

Vybrané praxe a stáže

 • Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2018)
 • Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-Terapie, o.s.) (2017)
 • Dobrovolník na oddělení Neurologie a geriatrie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zaměstnání

 • Dětský domov Charlotty Masarykové (2016 – 2018)
 • Komunitní centrum Motýlek – Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú – NZDM Pacific (2017 – 2018)
 • Úřad městské části Praha 6 – protidrogový koordinátor (2018-2019)