Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Základní hodnoty

Svoboda jednotlivce a celé společnosti, lidský život a zdraví, profesionalita a kvalita služeb, zodpovědnost, flexibilita a systémové uvažování.       

Programové prohlášení

Chceme svou prací předcházet rizikovému chování dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kvality života lidí ohrožených drogovou nebo jinou závislostí, přispívat k jejich úzdravě.

Prev-Centrum,z.ú. je profesionální organizace poskytující certifikované a registrované adiktologické, zdravotní a sociální služby, které jsou vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti a charakter systému, který provozuje programy primární prevence rizikového chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové služby pro děti a mládež v hlavním městě Praze.

„To, co dělá člověka závislým, činí ho nešťastným.“ (S. Freud)

Již 20 let poskytujeme služby v těchto oblastech.

Více zde

Více zde

Více zde

Více zde

Více zde

Webová poradna

Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte se nás obrátit. Webová…

Více zde