Rodinná terapie je v případě pojištěnců VZP hrazena ze zdravotního pojištění, pro pojištěnce jiných pojišťoven je spoluúčast rodiny, od 1. 12. 2023, částka 2 000,- Kč za konzultaci. Další provozní a mzdové náklady spojené se zajištěním chodu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba jsou hrazeny z grantů na základě dotačních řízení státní správy a místní samosprávy.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pracoviště má uzavřenou smlouvu s VZP.

VZP 

Kapacita služby: 6 konzultací týdně