Vstupuje vám užívání alkoholu, drog nebo hráčství do života? Poskytujeme ambulantní
poradenské, terapeutické, sociální a zdravotní služby lidem ohroženým důsledky užívání
návykových látek, alkoholu, patologického hráčství nebo jinými formami rizikového
chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí.

Poskytujeme následující služby:
Ambulantní léčba, následná péče, psychosociální složka substitučního programu
buprenorfinem (Subutex/Suboxone), sociální práce a poradenství, psychiatrické a
psychologické vyšetření, psychoterapie.

V případě, že se chcete objednat na konzultaci, nebo si nejste jistí a chcete se poradit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže nebo použít kontaktní formulář:

poradna@prevcentrum.cz, tel. 233 355 459, 777 161 138

Kam dále?