Vstupuje vám užívání alkoholu, drog nebo hráčství do života? Poskytujeme ambulantní poradenské, terapeutické, sociální a zdravotní služby lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek, alkoholu, patologického hráčství nebo jinými formami rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí.

Poskytujeme následující služby:
Ambulantní léčba (individuální a skupinová), následná péče (individuální a skupinová), sociální práce a poradenství, psychiatrické a psychologické vyšetření, psychoterapie.

Kam dále?

V případě, že se chcete objednat na konzultaci, nebo si nejste jistí a chcete se poradit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže nebo použít kontaktní formulář.

e-mail: ambulance@prevcentrum.cz, tel.: 233 355 459, 777 161 138