Vážení kolegové, chtěli bychom vás touto cestou informovat, že realizace Otevřených mezioborových seminářů byla v roce 2024 ukončena. V tuto chvíli se semináře v naší organizaci již nekonají.

Malé ohlédnutí: 

V posledních deseti letech (od roku 2014 do roku 2023 včetně) bylo v Prev-Centrum, z.ú. uskutečněno 70 otevřených mezioborových seminářů, kterých se zúčastnilo více než 1 000 odborníků, studentů a dalších kolegů z řad odborné i laické veřejnosti.

Děkujeme tímto všem přednášejícím i kolegům za dosavadní přízeň a přejeme i nadále kvalitní vzdělávání v oblasti adiktologie a dalších příbuzných oborů!