Dovolujeme si Vás pozvat na otevřené mezioborové semináře v první polovině roku 2017. Semináře jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Mezi přednášející patří kvalifikovaní odborníci v dané problematice.

Místo konání: Seminář proběhne v prostorách ambulantní léčby Prev-Centrum, z.ú. Meziškolská 1120/2, Praha 6 (vchod z Anastázovy ulice).
Čas semináře: vždy v úterý 13:00 – 15: 00 hodin.

Datum Seminář Lektor
26. 9. 2017 Seznámení s legislativou v oblasti
„Společného vzdělávání“
Mgr. Jana Mrázková, odborná asistentka na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
10.10.2017 MŠMT: Chystané změny v oblasti primární prevence Bc. Matouš Korbel, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
14.11.2017 Testování dětí a mladistvým při podezření na užití návykových látek Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
12.12.2017 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2017 Mgr. Pavla Chomynová, odborná pracovnice Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz
Účastnický poplatek je 100,- Kč.