Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže naleznete všechny prezentace, které byly představeny v rámci konference „Dvacet let prevence v komunitě – spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti specifické primární prevence, adiktologických služeb a sociální prevence“ konané dne 16.5.2022.