Naše organizace se zapojila do studie ADI-COVID-19 zaměřené na zjištění míry a dynamiky šíření infekce vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb.

V týdnu od 27.4.2020 proběhla v Prev-Centrum, z.ú. první vlna testování, kde bylo otestováno 20 účastníků studie s negativním výsledkem.

Realizátorem studie je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Veškeré informace o studii naleznete zde https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/studie-adi-covid-19/