Dovolujeme si informovat všechny zájemce, že další běh Specializačního studia pro školní metodiky prevence otevřeme pravděpodobně v březnu 2019.

Podrobnější informace naleznete zde https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/kurzy-seminare-vzdelavani/specializacni-studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250-h/

Případné dotazy zodpoví vedoucí programu primární prevence a lektorka kurzu Bc. Miluše Stehlíková, e-mail: miluse.stehlikova@prevcentrum.cz