Dovolujeme si vás informovat o aktuálně volné kapacitě v naší Adiktologické ambulanci pro děti a dospívající.  Služby ambulance jsou určeny pro děti a dospívající od 10 let, které mají problémy s užíváním návykových látek (alkohol, marihuana, pervitin aj.) či tráví příliš mnoho času na počítači, s mobilem, tabletem atp.

Více informací o službách ambulance naleznete na našich webových stránkách v sekci „služby pro děti a mládež“ https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/poradenske-sluzby-a-skupinove-aktivity-pro-deti-a-mladez/adiktologicka-ambulance-pro-deti-a-dospivajici/