Večerní hudební program

14.-15.11.2018 v Plzni proběhlo páté HIV sympozium.  Výrazným sdělením byl příspěvek pana profesora Vernazzy, otce „Švýcarského prohlášení“, který uváděl nové důkazy podporující původní sdělení o neinfekčnosti HIV pozitivních osob s nezjistitelnou virémii. Nezjistitelné nebo nulové virové nálože je možné u většiny pacientů dosáhnout antiretrovirovou léčbou HIV.

Podobně jako v roce 1986 se prohlásilo, že HIV se nepřenáší líbáním ani běžným společenským kontaktem, v současné době můžeme považovat za fakt, že U=U (undetectable=untransmittable). I od dalších řečníků (například MUDr. Němeček) zaznělo, že léčba HIV je protiepidemiologické opatření.

Je zajímavé, že i když HIV se častěji vyskytuje mezi muži, kteří mají sex s muži, u heterosexuálních mužů a žen se HIV mnohem častěji zachytí v pozdním, obtížně léčitelném stadiu (muži, kteří mají sex s muži, zřejmě častěji chodí na testy a lékaře spíše napadne je otestovat na HIV). Neléčený HIV je stále schopen velmi rychle zabíjet. Doktorka Jerhotová prezentovala příběh dvacetileté ženy, která zemřela na AIDS po asi rok trvajících zdravotních problémech. Mladá pacientka nebyla promiskuitní ani nebyla uživatelkou NL, proto nikoho nenapadlo udělat jí testy na HIV .

Na sympoziu jsme vystoupili s příspěvkem o chemsexu. Zaměřili jsme se v něm na HIV pozitivní muže, ohrožené závislostí na návykových látkách.