Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na říjnový seminář na téma „Psychofarmaka v léčbě dětí a dospívajících“, který bude lektorovat MUDr. Petra Uhlíková z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Seminář se koná v úterý 8. října od 13.00 v prostorách Ambulantní léčby, účastníky prosíme o včasný příchod.

V případě zájmu či dotazů se nás nebojte kontaktovat, registrovat se můžete telefonicky nebo na e-mailu nzdm@prevcentrum.cz.