Autorka: Mgr. Adéla Černá

Nikotinové sáčky jsou poslední dobou často probíraným tématem mezi odborníky i laickou veřejností. Jedná se o malé bílé sáčky vyrobené z propustných viskózových vláken, které mimo jiné obsahují nikotin, celulózu, konzervační látky a především sladidla poskytující velký výběr příchutí (Robichaud, Seidenberg & Byron, 2019). Od těchto příchutí se odvíjí vzhled obalu, který láká nejenom dospělé konzumenty, ale převážně děti a mladistvé. Obalem nikotinových sáčků je nejčastěji kovová krabička, která velikostí i tvarem připomíná hokejový puk a je přebalena barevnou etiketou. Přebalová grafika ilustruje příchuť sáčků a právě její vizuální přitažlivost je jedním z důvodů proč je produkt atraktivní pro mladé konzumenty. Příchutě nikotinových sáčků se podobají příchuti žvýkaček – ovocné, sladkokyselé, pálivé, mentolové, ale také například příchuti energetického nápoje nebo jiných sladkých, či alkoholických nápojů.

Stejně tak jako jsou nikotinové sáčky k dostání v různých chuťových variantách, produkt se dále může lišit i obsahem nikotinu – jeho „silou“. Obsah nikotinu v 1 sáčku se může pohybovat v rozmezí 5 – 50 mg. Pro porovnání lze například uvést, že v jedné cigaretě je 10 – 15 mg nikotinu. Do těla se však z jedné cigarety dostane přibližně 1–3  mg. Zbylé množství nikotinu se spálí s hořením cigarety a do oběhové soustavy se nedostane (Widysanto, Combest & Dhakal, 2022). V případě sáčků se nikotin vstřebává skrze sliznici v ústech, čímž je ztrátovost nikotinu eliminována. Sáčky se vkládají pod horní či spodní ret a v ústech se nechávají přibližně po dobu 30minut.

Koncentrace nikotinu je v nikotinových sáčcích vyšší než u tabákových výrobků. To přináší svá rizika v podobě vzniku závislosti, předávkování nebo otravy organismu. Příznaky předávkování nikotinem jsou: neklid, nervozita, úzkost, třes končetin, hypertenze, bolest hlavy, ale také například nevolnost, zvýšené slinění a zvracení. V případě otravy organismu dochází k celkovému útlumu, poruchám vědomí a v ojedinělých případech může dojít až ke smrti. Další rizika vycházejí ze spolknutí sáčku nebo z kombinace nikotinu a jiných návykových látek (Widysanto, Combest & Dhakal, 2022).

Na rozdíl od kouření tabáku se nehořlavé nikotinové výrobky prezentují jako méně škodlivé alternativy cigaret a mezi dětmi a dospívajícími se stávají stále oblíbenější. Odrážejí to i marketingové strategie prodejců nikotinových sáčků zdůrazňující výhody užívání, které jsou líbivé především pro mladistvé konzumenty – možnost užití kdekoliv a kdykoliv bez potřeby dalšího zařízení či doplňkového vybavení, možnost nákupu přes internet, výhodné ceny při nákupu většího množství (Robichaud, Seidenberg & Byron, 2019).

Rizika nikotinových sáčků jsou dle dostupných studií ve srovnání s orálním tabákem nebo s kouřením cigaret minimální, nicméně u dětí a mladistvých je potřeba přihlížet k tomu, že účinky nikotinu na lidský organismus jsou zčásti neurotoxické a mohou ovlivnit vývoj nervové soustavy, především pak mozku (Bishop a kol., 2020; Azzopardi a kol., 2021).

V České republice se nikotinové sáčky objevily na trhu od roku 2019. Jejich regulace se však vyvíjí velice pomalu. Důvodem je, že prodávané sáčky sice obsahují nikotin, ale neobsahují tabák. Z tohoto důvodu stojí z pohledu legislativy mimo regulaci spojenou s tabákovými výrobky. Zásadním problémem je především absence omezení věku kupujícího a možnost nabízení vzorků zdarma společně s propagací produktu v reklamních kampaních. Dostupnost nikotinových sáčků s návykovou potencí byla dlouhou dobu pro děti a mladistvé takřka bez omezení (Zvolská, 2021). Od května roku 2022 dochází k drobným změnám, které vychází z novely zákona 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. Dále probíhají změny a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Změny stanovují podmínky pro výrobce, dovozce, prodejce, ale i distributory nikotinových sáčků. Tyto změny jsou nyní téměř srovnatelné s podmínkami a sankcemi pro tabákové výrobky (Zákon č.110/1997 Sb., 2021).

Popularita nikotinových sáčků u mladistvých vyplývá i ze statistik Státního zdravotnického ústavu. Ve věku v rozmezí 15 až 24 let užívá nikotinové sáčky až 6,6 % Čechů. U osob mladších 15 let dosud nejsou dostupná data, ale dá se očekávat, že zájem bude podobný jako u starší věkové kategorie (Hrzalová, 2022).

V adiktologické ambulanci pro děti a mladistvé zaznamenáváme vzrůstající počet klientů, kteří nikotinové sáčky užívají. Nejčastěji přicházejí na doporučení rodičů a jejich povědomí o rizicích spojených s užíváním výrobku je minimální. Mnohdy jen prezentují své subjektivní názory, že nikotinové sáčky nejsou nebezpečné tolik jako tabákové výrobky a že sáčky užívají z důvodu jejich příchuti. V ojedinělých případech hovoří o užívání ve snaze odbourávání stresu.

V případě, že rodiče zaznamenají užívání nikotinových sáčků u svého dítěte, je potřeba situaci začít řešit co nejdříve. Prvním krokem je s dítětem o nikotinových sáčcích otevřeně hovořit. Tento rozhovor by měl vycházet z bezpečného a důvěrného prostředí, kde se dítě nebojí „jít s pravdou ven“. V rámci rozhovoru může rodič mapovat kontext užívání – kde a kdy k němu dochází, jak se k tomu staví okolí (vrstevníci), v jakém množství sáčky užívá, zda je dokáže přestat užívat, atd.. Následně se rodič může pokusit vysvětlit rizika a negativní důsledky konzumace nikotinových sáčků a nabídnout pomoc s ukončením jejich užívání. Čemu by se rodič měl naopak vyhnout jsou zákazy, výhružky a zastrašování. V případě, že nebude tento rozhovor dostačující nebo v případě přetrvání problému, je možnost se obrátit na adiktologickou ambulanci pro děti a mladistvé, kde situaci pomůže řešit odborník.

Zdroje:

Bishop, E., East, N., Bozhilova, S., Santopietro, S., Smart, D., Taylor, M., Meredith, S., Baxter, A., Breheny, D., Thorne, D., & Gaca, M. (2020). An approach for the extract generation and toxicological assessment of tobacco-free ‘modern’ oral nicotine pouches. Food and Chemical Toxicology, 145. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111713.

Hrzalová, Z. (2022). V líbivé krabičce s příchutí žvýkačky. Nikotinové sáčky si mohou děti koupit bez omezení. Retrieved from: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nikotinove-sacky-deti-prichut_2207050010_pj.

Robichaud, M.O., Seidenberg, A.B., Byron, M.J. (2020). Tobacco companies introduce ‚tobacco-free‘ nicotine pouches. Tob Control. Dec;29(e1):e145-e146. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055321.

Widysanto, A., Combest, F.E., Dhakal, A., et al. (2022). Nicotine Addiction. In: StatPearls. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499915/

Zobena, A. (2021). Student Tobacco Use Behaviours: A Qualitative Study of Alternative Tobacco and Nicotine Product Use in Young Adulthood. 381-388. 10.22616/REEP.2021.14.043.

Zvolská, K. (2021). Nicotine pouches – a medicine from tabacco shops?. Hygiena. 137-140.