Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na konferenci

Dvacet let prevence v komunitě – spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti specifické primární prevence, adiktologických služeb a sociální prevence.

Termín: 13.12. 2021

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci a z důvodu předběžné opatrnosti je konference v termínu 13.12.2021 ZRUŠENA. Náhradní termín konání konference je plánován na 16.5.2022. O potvrzení tohoto termínu vás budeme informovat.

Čas: 9:00 – 17:00 h

Místo: Hlavní město Praha, Kino Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6.

Konferenci pořádá Prev-Centrum, z.ú. ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 u příležitosti 20ti let působení organizace v MČ Praha 6.

Cílem konference je představit formy a výsledky dvacetileté spolupráce organizace Prev-Centrum, z.ú. a úřadu  MČ Praha 6 a nabídnout reflexe a vize v oblasti poskytování služeb primární prevence rizikového chování dětí, adiktologické ambulantní léčby a nízkoprahových služeb pro děti a dospívající v kontextu městské části a hlavního města Prahy.

Program konference ke stažení zde: PC_PRG_KONFERENCE_20-LET_2021.pdf

Přihláška ke stažení zde: prihlaska_konference_prevence-v-komunite_2021.docx (prosíme vyplňte a zašlete na e-mail: office@prevcentrum.cz)