Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás touto cestou pozvali na říjnový seminář s tématem Problematika střídavé péče, na kterém bude přednášet vážená paní profesorka Lenka Šulová.

Neváhejte se přihlásit na e-mail uvedený v pozvánce. Kapacita omezena. Přihlášku možno posílat do 8. 10. 2021.