Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby, pořádá v létě 2020 Příměstský tábor pro všechny ve věku od 10–14 let.

Přijďte si léto užít s námi!

Termíny

I. běh          3. 8. – 7. 8. 2020 (pondělí-pátek)

II. běh         17. 8. – 21. 8. 2020 (pondělí-pátek)

Cílová skupina

 • Děti a mládež ve věku 10–14 let

Co je pro účastníky připraveno?

 • Společný program od 8:45 do 17:00 hodin
 • Celotáborová hra na téma cestování časem
 • Výlety po Praze a jejím okolí
 • Sportovní aktivity na zahradě Prev-Centrum, z.ú.
 • Při nepřízni počasí je připraven náhradní program

Podmínky pro účastníky Příměstského tábora

 • Dodržování základních pravidel, které budou společně s vedoucími domluveny první den tábora.
 • Aktivní účast na celotýdenním programu tábora, omluva ze strany zákonného zástupce v případě absence účastníka.
 • Zákonný zástupce řádně a pravdivě vyplní a odevzdá závaznou přihlášku na tábor a uhradí účastnický poplatek 600 Kč převodem na účet do data uvedeného v přihlášce (nejpozději do 24. 7. 2020).

Finanční spoluúčast

 • 600 Kč za vybraný běh
 • V ceně je pro účastníky zahrnut dozor vedoucích po celou dobu tábora, výtvarný materiál, obědy, dopolední a odpolední svačiny, pitný režim na celý den., kompletní doprovodný program – vstupy, jízdné na výlety mimo Prahu.

Další informace

 • Je možné se účastnit obou připravovaných běhů tábora.
 • Sraz v 8:45 ráno a rozchod v 17:00 hodin je vždy od budovy, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • Pro účastníky je zajištěn oběd, dopolední a odpolední svačina a pití na celý den
 • Vaše dotazy rádi zodpovíme, kontakty uvádíme níže

Těšíme se na Vás!

Leták s informacemi a přihlášku na tábor naleznete níže.