Letošní zářijový návrat do škol bude úplně jiný než návraty v předchozích a pravděpodobně i následujících letech. Proto jsme flexibilně přizpůsobili naši nabídku aktuální době.

Kromě naší běžné nabídky služeb a témat všeobecné primární prevence budeme nabízet také témata nová, vztahující se k aktuální době. V naší nové nabídce cílíme na důležitá témata, se kterými se žáci a studenti potýkali a budou potýkat.

Budeme poskytovat programy zaměřené na znovu adaptaci kolektivu třídy a také služby pro pedagogy a pro rodiče. Podrobnosti k celé nabídce naleznete níže.

Další informace k realizaci všeobecné primární prevence ve školách včetně kompletní nabídky témat naleznete zde: https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/programy-prevence-pro-skoly/vseobecna-primarni-prevence/.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.