Jedná se o vzdělávací program, který je určen profesionálům, zabývajícím se realizací preventivních programů ve školách, školských zařízeních, poskytovatelům primární prevence a lektorům preventivních programů (případně osobám, které se na tuto činnost připravují). Vzdělávání je zaměřeno především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání samostatných možností řešení problematických situací apod. V metodách výuky je proto preferována kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a pro zájemce z oboru primární prevence rizikového chování např. lektory a další pracovníky.

Kurz je akreditován MŠMT v rámci programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete zde https://www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/kurzy-seminare-vzdelavani/specializacni-studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250-h/