Titul, jméno, příjmení – pozice

 • Bc. Helena Andrlová
 • adiktolog, kontaktní pracovník

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, studijní obor: Adiktologie (2017 – 2022)
 • Střední zdravotnická škola Ruská, obor: Zdravotnické lyceum (2012 – 2016)

Výcviky v rámci studia

 • Sociálně-psychologický a poradenský výcvik, 60 hod(2019 – 2020)

Praxe a stáže v rámci studia

 • Kontaktní centrum – Progressive o.p.s. (2022)
 • NZDM – Prev-Centrum z.ú. (2021)
 • Adiktologická ambulance – Centrum pro rodinu AFTER IN (2021)
 • Centrum následné péče –Drop In, o.p.s. (2021)
 • Terapeutická komunita Kladno Dubí – Zařízení sociální intervence Kladno (2020)
 • Lůžkové oddělení závislostí – VFN Praha (2019)
 • Centrum substituční léčby – Klinika adiktologie (2019)
 • Denní stacionář pro dospělé Karlov – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN(2018)
 • Terénní programy – Sananim z.ú. (2018)

Dobrovolnictví

 • Dobrovolnictví na dětském táboře s dětmi s PAS – Paspoint z.ú. (2018)

Zaměstnání

 • Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby – adiktolog (2022 – dosud)
 • Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba – adiktolog (2022 – dosud)