29.11. proběhlo zasedání sekce ambulancí z Asociace neziskových organizací u nás v Prev-Centrum, z.ú. Schůze sekce je prostor pro osobní setkávání odborníků z různých částí Česka, pro výměnu zkušeností a postojů k aktuálním tématům,  jakým je například testování klientů na přítomnost psychoaktivních látek, spolupráce se sociálními pracovníky (nejčastěji z OSPODu nebo z Probační a mediační služby), nebo státní protidrogová politika.