Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na květnový seminář na téma

„Práce s klienty s poruchami osobnosti v adiktologické ambulanci “, který bude lektorovat Mgr. Martin Kalous z terapeutické komunity Kaleidoskop. Seminář se koná v úterý 14. května od 13.00 v prostorách Ambulantní léčby, účastníky prosíme o včasný příchod.

V případě zájmu či dotazů se nás nebojte kontaktovat, registrovat se můžete telefonicky nebo na e-mailu nzdm@prevcentrum.cz.