Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na lednový seminář na téma „Syndrom vyhoření u učitelů“, který bude lektorovat
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová PhD., Klinika adiktologie  1. LF UK.

Seminář se koná v úterý 14. ledna 2020 od 13.00 v prostorách Ambulantní léčby, účastníky prosíme o včasný příchod.

V případě zájmu či dotazů se nás neváhejte kontaktovat, registrovat se můžete telefonicky nebo na e-mailu nzdm@prevcentrum.cz.