V lednu 2019 otevřeme další běh oblíbeného kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.

Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Je zažádáno o akreditaci MPSV.

Další informace o kurzu, včetně termínů, naleznete v přiložené anotaci zde: Anotace_kurz rodinného poradenství_2019