Zúčastnili jsme se Pražského fóra primární prevence s tématem nebezpečí kyberprostoru. Celý den přednášeli odborníci z projektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci (doc. Kopecký a dr. Szotkowski). Pracovníci projektu E-Bezpečí se dlouhodobě věnují  prevenci, vzdělávání a výzkumu rizikového chování na internetu a souvisejících fenoménů. Provozují také poradnu pro oblast rizikového chování na internetu.

Přednesené referáty se týkaly především tématu sextingu a kybergroomingu.

Sexting je rozesílání textových zpráv, ale také zveřejňování a sdílení fotografií nebo videí se sexuálním obsahem. V ČR provozuje sexting přibližně 15 % populace dětí a mladistvých ve věku 8-17 let. Jeho nebezpečí tkví především v poskytnutí snadno zneužitelného citlivého materiálu, který se může v kyberprostoru šířit a přetrvávat i řadu let a nelze jej z internetu zcela odstranit.

Podstatou kybergroomingu je online komunikace útočníka (nejčastěji sexuálního útočníka) se záměrem přimět oběť k osobnímu setkání. Cílem je sexuální zneužití, výroba pornografie, fyzický útok. Útočníci tohoto cíle dosahují například vytvořením falešné identity, získáním citlivých materiálů za účelem vydírání oběti, podplácení oběti, izolace oběti, pozvání na schůzku spojené s vydíráním a další.

V průběhu celého dne bylo také představeno množství reálných českých i zahraničních kazuistik. Účastníci fóra byli seznámeni s novými trendy zejména v online komunikaci mladistvých a také s doporučeními pro pedagogy i rodiče v oblasti prevence rizikového chování na internetu (např. v jakých situacích být obezřetný; komunikovat s dětmi a mladistvými, jak o nebezpečích kyberprostoru tak o tom, co v online prostředí dělají; jaké formulace vnést do školního řádu apod.)

Více k tématu nebezpečí kyberprostoru naleznete na stránkách projektu E-bezpečí zde.