Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na únorový seminář na téma „Výstupy z dětské adiktologické ambulance“, který bude lektorovat Mgr. Michaela Štáfková, MBA z Dětské adiktologické ambulance pro děti a dorost Kladno.

Seminář se koná v úterý 11. února 2020 od 13.00 hod. do 15 hod. v prostorách Ambulantní léčby, účastníky prosíme o včasný příchod.

V případě zájmu či dotazů se nás nebojte kontaktovat, registrovat se můžete telefonicky nebo na e-mailu nzdm@prevcentrum.cz.