Chemsex je sexualizované užívání návykových látek, rozšířené zejména v komunitě mužů, kteří mají sex s muži. Většinou se v souvislosti s chemsexem mluví o GHB/GBL, mefedronu a metamfetaminu, ale také o ketaminu a tzv. poppers. Na konferenci se sdílely klinické zkušenosti, data z lokálních výzkumů a postupy harm reduction.