Vážení kolegové,
s ohledem na současnou situaci rušíme plánovaný mezioborový seminář na téma Dětství a násilí v blízkých vztazích, který měl proběhnout dne 14.4.2020.
O průběhu již naplánovaných seminářů Vás budeme průběžně informovat.
Přejeme všem především pevné zdraví.