Rádi bychom Vás touto cestou informovali o plánovaném pokračování sociálně-terapeutického programu UNCLE. S otevřením nového běhu programu počítáme od 6. ledna 2022.

Program je určen klientům ve věku 14 – 17 let, kteří spáchali trestnou činnost, dostali se do konfliktu se zákonem nebo opakovaně porušují společenské normy.

Základní informace o programu naleznete v přiloženém letáku. Nově jsou do programu zahrnuty také víkendové aktivity s Útvarem prevence městské policie hlavního města Prahy.

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte nás kontaktovat.