Nynější situace klade velké nároky na žáky, rodiče i pedagogy.
Proto na vybraných online platformách poskytujeme podpůrný kontakt, konzultace a preventivní aktivity.

  • podpora distančního učení
  • konzultace pro děti, rodiče i pedagogy
  • vzdálené společné trávení času, hraní her aj.

Služby jsou poskytovány bez předchozí domluvy a objednání, každý všední den od 8 do 16 hodin.

Kontakt:

Skype: Prevence Prev Centrum

Facebook: Prevence PC

WhatsApp: Prevence PC, 776 619 505

Hangouts: Primární prevence prevence.prevcentrum@gmail.com

Instagram: Prevence_Prevko

242 498 335, 776 619 505
prevence@prevcentrum.cz