Vážení kolegové,

v dubnovém otevřeném mezioborovém semináři jsme si pro vás připravili téma Právní zakotvení ochranného léčení, přednášku bude lektorovat odbornice na toto téma Mgr. Hana Fidesová, PhD.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit na mail: vedouci.nzdm@prevcentrum.cz a to do 8.4.2022.

Budeme se na vás těšit.